Gdzie znajdę wysłane wiadomości do klientów?

Czas czytania: 2 min

Udostępnij:
Gdzie znajdę wysłane wiadomości do klientów?Gdzie znajdę wysłane wiadomości do klientów?

Powiadomienia

W artykule „Jak zarządzać różnymi rodzajami powiadomień w systemie Calendesk?” przedstawiliśmy proces konfiguracji powiadomień automatycznych e-mail, SMS oraz push. Były to powiadomienia wysyłane przez system Calendesk automatycznie, za każdym razem, kiedy spełnione były pewne warunki.

W tym artykule dowiesz się jak wysyłać powiadomienia manualnie, wtedy gdy chcesz podzielić się czymś z Twoimi klientami/ subskrybentami newslettera.

Wyszukiwanie

Wyszukiwarka pozwala na przeszukanie całej historii wysłanych powiadomień. Możesz wyszukiwać, używając słów zawartych w tytule lub w treści powiadomienia.

Informacje z tabeli

W tabeli znajdującej się w zakładce „Klienci – powiadomienia”, możesz wyczytać następujące informacje:

Rodzaj odbiorcy

Wyróżniamy dwa rodzaje odbiorcy: newsletter i klient. Dzięki tym etykietom wiesz, czy powiadomienie zostało wysłane z poziomu newslettera, czy z zakładki „Klienci – lista klientów”. Po kliknięciu wybranej pozycji zobaczysz wszystkie adresy e-mail, numery ewidencyjne (przy notyfikacjach push) i numery telefonów osób, do których wysłano wiadomości. Numery ewidencyjne to numery klientów, na stałe do nich przypisane. Możesz zobaczyć jakie numery przydzielono klientom w zakładce „Klienci – lista klientów”.

Rodzaje powiadomień

W naszym panelu przewidujemy trzy rodzaje powiadomień:

  • e-mail – mogą być wysłane do każdego subskrybenta / klienta,
  • SMS – mogą być wysłane do każdego klienta, który podał numer telefonu w panelu klienta,
  • push – mogą być wysyłane tylko do klientów, którzy korzystają z aplikacji mobilnej dla klientów.

Podgląd wiadomości

Po kliknięciu wybranego rekordu z tabeli wyświetli Ci się okno przedstawiające informacje odnoszące się do tego powiadomienia. W tym miejscu zobaczysz następujące informacje:

  • liczbę odbiorców wiadomości,
  • dane wskazujące na odbiorcę (adres e-mail/ numer kontaktowy /numer ewidencyjny),
  • rodzaj wiadomości,
  • tytuł wiadomości,
  • treść wiadomości.

Jeśli do treści wiadomości używasz zmiennych, to w podglądzie pojawi się jedynie nazwa zmiennej, ale nie to, co się pod zmienną podstawia.

Udostepnij: