Jak manualnie włączyć pakiet usług lub subskrypcję klientowi?

Czas czytania: 3 min

Udostępnij:
Jak manualnie włączyć pakiet usług lub subskrypcję klientowi?Jak manualnie włączyć pakiet usług lub subskrypcję klientowi?

Klienci mogą aktywować subskrypcję lub zakupić pakiet z jednorazową opłatą za pomocą Twojej strony internetowej. Są dwa sposoby, aby to zrobić, możesz przekierować bezpośrednio do formularza subskrypcji (https://yourwebsite.calendesk.net/subscription/ID, gdzie ID to ID twojej subskrypcji w Calendesk) lub możesz przypisać przekierowanie w kreatorze strony internetowej za pomocą przycisków.

Ponadto możliwe jest ręczne tworzenie pakietów, bez płatności online i działań użytkownika. W tym artykule pokażemy proces tworzenia pakietów z jednorazową opłatą dla klientów. Pamiętaj że nie ma możliwości stworzenia subskrypcji, bez wykorzystania karty płatniczej klienta. Subskrypcja polega na automatycznym odnawianiu się płatności, bez każdorazowej autoryzacji klienta.

Dodaj nową subskrypcję lub pakiet, do panelu administratora

Pierwszym krokiem jest zbudowanie nowej subskrypcji lub pakietu usług w panelu administratora. W ten sposób definiujesz, na jakich warunkach klient będzie mógł rezerwować usługi, wykorzystując pakiet lub subskrypcję.

Pakiety i subskrypcje, stworzone w panelu administratora, mogą być aktywowane automatycznie podczas zakupu online oraz aktywacji manualnej, indywidualnie dla każdego klienta. Nie ma potrzeby tworzyć odrębnych pakietów i subskrypcji do aktywacji manualnej i do aktywacji automatycznej.

Z artykułu: Jak dodać subskrypcję dla klientów? dowiesz się, w jaki sposób należy konfigurować subskrypcje w panelu administratora.

Jak manualnie aktywować pakiet usług lub subskrypcję?

1. Aby aktywować subskrypcję na koncie Twojego klienta, przejdź do zakładki „Sprzedaż – Subskrypcje”.

sprzedaz-subskrypcje

2. Następnie wybierz przycisk „Przypisz subskrypcję”, znajdujący się w górnym prawym rogu tej zakładki.

3. W kolejnym kroku zapoznaj się z informacjami oznaczonymi literą „i” na niebieskim tle i uzupełnij pola formularza.

4. Następnie, wybierz, którą z dodanych do Panelu Administratora subskrypcji/ pakietów chcesz aktywować na koncie tego klienta.

5. Wybierz klienta, któremu chcesz włączyć pakiet/ subskrypcję. Jeśli ten klient jeszcze nie znajduje się w Twojej bazie klientów, dodaj go przyciskiem „+”.

6. Wybierz datę utworzenia pakietu/ subskrypcji.

formularz-nowa-subskrypcja

Dodatkową opcją jest utworzenie terminu ważności pakietu/ subskrypcji. Wprowadzając tę datę pamiętaj, że klient nie będzie mógł dokonywać płatności tym pakietem, za rezerwacje wykraczające poza wskazany tu dzień.

Jeśli chcesz włączyć pakiet lub subskrypcję nie obciążając klienta, to zakończ dodawanie przyciskiem „Dodaj”.

Natomiast, jeśli chcesz rozliczyć się z klientem za aktywację pakietu, np. gotówką lub kartą, to zaznacz pole wyboru „Chcę utworzyć płatność” i uzupełnij poniższe pola formularza.

Pamiętaj, że jeśli dodasz płatność do aktywacji subskrypcji lub pakietu , a ustawienia na to pozwalają, to Calendesk wyśle automatycznie fakturę do klienta. Jeśli chcesz, aby faktura zawierała pełne dane klienta, to upewnij się, że przed aktywacją pakietu lub subskrypcji, w profilu tego klienta w zakładce „Klienci”, w profilu wybranego klienta, znajdują się wszystkie potrzebne dane do wystawienia faktury.

Zarządzanie listą pakietów i subskrypcji

Po przejściu tej ścieżki możesz zarządzać subskrypcją lub pakietem Twojego klienta oraz płatnością za nią. W zakładce „Sprzedaż – Subskrypcje” zobaczysz listę wszystkich subskrypcji i pakietów Twoich klientów, niezależnie od tego, jak zostały aktywowane.

sprzedaz-subskrypcje-lista
  • Kolumna „Utworzono” prezentuje datę utworzenia subskrypcji/ pakietu.
  • Kolumna „Anulowano” wskazuje datę anulowania subskrypcji/ pakietu.
  • Kolumna „Subskrypcja” prezentuje, który z pakietów/subskrypcji jest aktywny.
  • Kolumna „Klient” dostarcza informacji o tym, który klient korzysta z tej subskrypcji/ pakietu oraz czy zaakceptował pola w formularzu zakupu (tzw. pola RODO).
  • Etykieta „Status” informuje nas o tym, czy dany pakiet/ subskrypcja jest aktywny.
  • Kolumna „Użycie” wskazuje na stan wykorzystania pakietu/ subskrypcji.

Filtry znajdujące się na szczycie zakładki „Sprzedaż – Subskrypcje” pozwalają na wyodrębnianie zawężonego widoku listy.

Anulowanie Subskrypcji

Po anulowaniu subskrypcji klienta rezerwacje nieopłacone zostaną anulowane automatycznie.  Jeśli administrator anuluje (przerwie) subskrypcję klienta manualnie w panelu administratora, a ma ona jeszcze jakiś czas ważności do końca i w tym czasie są dodane rezerwacje opłacone tą subskrypcją, to te rezerwacje po anulowaniu subskrypcji klienta również będą anulowane.

Udostepnij: