zmień status

Usługi – Dodaj usługę

Dodawanie usług 1. W tej sekcji możesz dodać nową usługę, z której mogą korzystać Twoi klienci. W artykule „Usługi – lista usług” opisaliśmy jakie modyfikacje możesz wprowadzić w u...

Informacje o kliencie – Dane klienta

1. Karta klienta to miejsce widoczne po wybraniu konkretnego klienta z listy klientów w zakładce „Klienci”. Dzięki zakładkom, wskazanym na zdjęciu powyżej, możesz z łatwością przemieszcz...

Klienci – Rezerwacje

Rezerwacje W sekcji „rezerwacje” znajdziesz takie informacje jak: data i godzina wizyty, imię i nazwisko klienta, nazwa usługi, na którą zapisał się klient, informacja, do którego pracownik...