Pracownicy

Pracownicy – Dodawanie pracownika

Dodawanie pracownika Dodaj pracownika to miejsce, w którym możesz dodać pracownika do bazy swoich pracowników. Za pomocą przycisku „dodaj pracownika” możesz wprowadzić dane takie jak: imię, nazwisko, e-mail, numer kontaktowy: Przed wpisaniem numeru kontaktowego należy wybrać numer kierunkowy z listy. godziny pracy pracownika: W tej sekcji można przypisać pracownikowi dni tygodnia, w których będzie pracował […]

Pracownicy – Lista pracowników

Lista pracowników Lista pracowników to sekcja, w której zostaną wyświetleni wszyscy pracownicy, których dodasz w panelu administratora portalu Calendesk. Ta sekcja pokazuje poszczególne informacje: imię, nazwisko, tytuł/ nazwę stanowiska, adres e-mail, numer kontaktowy. Edycja profilu pracownika Kliknięcie rekordu z pracownikiem spowoduje przejście do jego profilu i możliwość jego edycji. 1. Okno „szukaj” pozwoli Ci łatwo […]