Pracownicy

Twój profil

Twój profil W tym miejscu możesz zmienić podstawowe dane dotyczące Twojego konta, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, numer kierunkowy, adres e-mail, hasło. Zmiana hasła Zmiana hasła to proces, który jest możliwy dzięki przyciskowi funkcyjnemu „Ustaw nowe hasło” widocznemu na zdjęciu powyżej. Po przyciśnięciu tego przycisku Calendesk pokaże komunikat informujący o tym, że na zapisany w profilu adres e-mail, […]

Pracownicy – Dodawanie pracownika

Dodawanie pracownika Pracownicy – Dodaj pracownika to miejsce, w którym możesz dodać pracownika do bazy swoich pracowników. Za pomocą przycisku „dodaj pracownika” możesz wprowadzić dane takie jak: imię, nazwisko, e-mail, numer kontaktowy – przed wpisaniem numeru kontaktowego należy wybrać numer kierunkowy z listy. To tutaj zadecydujesz, czy pracownik może przyjmować rezerwacje przy pomocy kalendarza, opublikowanego […]

Pracownicy

Lista pracowników Lista pracowników to sekcja, w której zostaną wyświetleni wszyscy pracownicy, których dodasz w panelu administratora portalu Calendesk. Ta sekcja pokazuje poszczególne informacje: imię, nazwisko, tytuł/ nazwę stanowiska, adres e-mail, numer kontaktowy. Edycja profilu pracownika Kliknięcie rekordu z pracownikiem spowoduje przejście do jego profilu i możliwość jego edycji. 1. Okno „szukaj” pozwoli Ci łatwo […]